vineri, 5 septembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6553 ha
Intravilan: 358 ha
Extravilan: 6195 ha
Populatie: 4808
Gospodarii: 1232
Nr. locuinte: 1277
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Nr. licee: 1


Asezarea geografica:
Comuna Poarta Albă se află la 23 km de Municipiul Constanţa şi respectiv 15 km de Municipiul Medgidia, în partea estică a judeţului
Aşezarea Poarta Albă are la nord ca aşezare satul Nisipari, la est - satul Nazarcea, la vest - Valea Dacilor, iar la sud - oraşul Basarabi
Localitatea este străbătută pe toată lungimea sa de drumul naţional Constanţa-Cernavodă
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Culturile predominante sunt cele de: porumb, grâu, floarea soarelui, legume, cartofi
Activitati economice principale:
Cultura cerealelor, a viţei de vie
Legumicultură
Creşterea animalelor
Prestări servicii în agricultură
Comerţ
Obiective turistice:
Monumentul foştilor deţinuţi politici
Cele două canale navigabile Dunărea-Marea Neagră

Facilitati oferite investitorilor:
Cumpărare, concesionare terenuri în intravilan şi extravilan
Proiecte de investitii:
Centre de prestări servicii agro-industriale
Concesionarea unor servicii publice
Mică industrie
Reciclare deşeuri